Artium Experts - Liability

Aansprakelijkheid

Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen moeten alle feiten duidelijk zijn.

Artium Experts doet gedetailleerd onderzoek naar claims die op aansprakelijkheidsverzekeringen worden ingediend en die raakvlakken hebben met de techniekvelden waarin we gespecialiseerd zijn.

Onze aansprakelijkheidsexperts geven helderheid over oorzaak en gevolg. Wij doen onderzoek om de relevante contractuele verhoudingen tussen de betrokken partijen en de voorwaarden die al dan niet tussen partijen zijn overeengekomen inzichtelijk te maken. Kortom, we onderzoeken en beoordelen naast de aard en omvang van de financiële gevolgen, afspraken die zijn gemaakt, hoe deze zijn vastgelegd, welke voorwaarden van toepassing zijn en wat de verhoudingen zijn tussen de betrokken partijen.  

Rapportage over het onderzoek en de schadebegroting kan dienen om de aansprakelijkheid en/of polisdekking te beoordelen of gebruikt worden voor eventueel te voeren procedures. 

Claims op aansprakelijkheidsverzekeringen? 

Neem contact op met Artium Experts in Rotterdam of Hoogeveen.

De experts van Artium zijn specialisten op de volgende deelgebieden:

AVB, Beroepsaansprakelijkheid, SRL, WAM

Neem direct contact op met onze experts

Een expert nodig? Neem direct contact met ons op!