Artium Experts - CAR/EAR/Warranty

CAR/EAR/Garantie

Bouwkundige of civieltechnische schades zijn vaak gecompliceerd. Of het nu gaat om funderingen, betonnen- of stalen draagconstructies voor utiliteitsbouw, daken of gebouwtechnische installaties. Bij schade aan of door tunnels, bruggen, bouwkuipen, baggerwerk, landaanwinning, windmolens. Voor CAR-schaden van iedere aard en omvang kunt u bij Artium Experts terecht.

Het onderzoeken van een dergelijke schade vraagt om relevante kennis en inzicht in de specifieke technische vakgebieden bouwkunde, civiele techniek, werktuigbouw en elektrotechniek. Daarnaast hebben wij kennis en inzicht in de onder de CAR verzekerde rubrieken waaronder het beoordelen van schade aan het werk en bij derden aan belendingen. Tevens voeren wij expertiseopdrachten uit in het kader van verzekerde garantie aan onder andere dakbedekkingen en coating. Wij hebben ruime (internationale) ervaring in schadebehandeling van CAR (Construction All Risks)/EAR (Erection All Risks)/Garantie.

Bouwkundige of civieltechnische schade?

Neem contact op met Artium Experts in Rotterdam of Hoogeveen.

De experts van Artium zijn specialisten op de volgende deelgebieden:

Tunnelbouw, viaducten, wegenbouw, algemene bouwkunde, civiele techniek, baggerwerk

Neem direct contact op met onze experts

Een expert nodig? Neem direct contact met ons op!