Pieter van der Linden NIVRE-re

Expert

Pieter is gespecialiseerd in het behandelen van bouwkundige en civieltechnische schadeclaims op het gebied van CAR, Transport/Montage, Werkmaterieel en Aansprakelijkheid voor (bouw)bedrijven en overheden.

Na het afronden van een technische opleiding is Pieter van 1981 tot 1985 werkzaam geweest als accountmanager bij een verkooporganisatie waarbij hij de basis heeft gelegd om te communiceren met partijen met uiteenlopende belangen. Eind 1985 heeft Pieter de overstap naar het expertisevak gemaakt. Gestart als junior schade-expert, belast met de behandelen van propertyclaims, heeft hij in de daaropvolgende jaren, naast schade-expert, de functie van Fieldmanager/vakgroepmanager en Salvage coördinator vervuld. In 1995 is Pieter ingeschreven in het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts)-register onder registratienummer 96/1117. Naast de basisopleiding NIVRE heeft hij de bovenbouw Technische Varia afgerond.  

In 1997 heeft Pieter een overstap gemaakt naar een ander expertisebureau en gekozen voor een specialisatie in de technische verzekeringen. Hij is met regelmaat ingezet voor de vaststelling van schade bij rampen, waaronder de vuurwerkramp te Enschede.

Een verdere verdieping in de specialisatie binnen de technische verzekeringen vond Pieter in de zomer van 2006 bij een nichespeler in de markt. Aldaar heeft hij een groot aantal dossiers behandeld op het gebied van bouwkundige en civieltechnische schadeclaims voor (bouw)bedrijven en overheden. Daarnaast wordt Pieter met regelmaat door opdrachtgevers gevraagd om in een gecompliceerde omgeving, schadeclaims te behandelen, waarbij naast de behandeling van de claim ook de communicatie tussen partijen een belangrijke rol speelt.

Met een ruime kennis en ervaring is Pieter in juni 2021 bij ons in dienst getreden.

Pieter is bereikbaar op +31610171882 en pietervanderlinden@artiumexperts.nl.

Specialismen

  • CAR / EAR / Garantie
  • Aansprakelijkheid
  • Transport en Montage

  • Landmaterieel