Marine Casco IMG 6212 B

MARINE CASCO

Artium Experts richt zich binnen Marine Casco op schadebehandeling van alle typen zeegaande schepen, binnenvaartschepen, offshore vaartuigen, luxe jachten en offshore equipment met onderliggende technologische disciplines scheepsbouwkunde en scheepswerktuigkunde.

Onder scheepsbouwkunde en scheepswerktuigkunde vallen het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de reparatie van vaartuigen. Wij onderzoeken alle voorkomende aanbouw- en cascoschade in de hiervoor genoemde stadia. Ook behandelen wij schade aan de voor de bouw of reparatie benodigde materialen en installaties.

Voor een juiste beoordeling van de schade analyseren we het ontwerp, de ontwikkeling, ontwerpevaluatie en berekeningen tijdens alle fases van de levensduur van een vaartuig.

Overige expertisewerkzaamheden die wij binnen dit werkveld aannemen zijn onder andere onafhankelijk onderzoek doen naar (bijna) aanvaringen. 

Bent u op zoek naar schadevaststellingsspecialisten binnen scheepsbouw, casco en offshore equipment? Artium Experts brengt de zaak snel weer in beweging.

deelgebieden specialismen

  • Binnenvaartcasco
  • Offshore vaartuigen
  • Zeeschepen
  • Luxe jachtbouw
  • Marinevaartuigen
  • Baggervaartuigen

Een expert nodig?