ing. Erik van den Bos NIVRE-re, FUEDI ELAE expert

Expert

Nadat Erik in 1995 en 1996 zijn studie HTS Civiele Techniek en een commerciële Post-HBO studie afrondde, werkte hij korte tijd bij een ingenieursbureau. In 1997 trad hij in dienst bij D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau en was via dit bureau tot 2001 betrokken als assistent-projectleider bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het Project Wrakopruiming Westerschelde. In die periode maakte Erik tevens kennis met de schade-expertise wereld en werkte vanaf 2001 als schade-expert bij D. Touw en vanaf 2003 bij ITS Expertise.

In 2007 maakte Erik de overstap naar GAB Robins Takkenberg en rechtsopvolger Cunningham Lindsey Nederland. Hier vervulde Erik naast zijn rol als expert in de divisie aansprakelijkheid/CAR en divisie Major and Complex Loss, tevens een commerciële rol.

Inmiddels heeft Erik een reeks aan schadeclaims behandeld, met name op het gebied van natte en droge civiele werken, bouwkundige constructies en wegenbouw, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij maakt hij gebruik van zijn technische en commerciële kennis en vaardigheden om de best mogelijke oplossing te verkrijgen voor zijn klanten (met name verzekeraars, verzekeringsmakelaars, commerciële bedrijven en overheden).

Erik heeft tevens ervaring in het leveren van (technische) expertise voor klanten in samenwerkingsverbanden met advocaten in juridische geschillen, zoals juridische procedures en arbitrages, in binnen- en buitenland.

Voorts zet Erik zijn technische en commerciële kennis en vaardigheden in bij consultancy zaken, zoals technisch advies, root-cause onderzoeken en project management.

Erik is sinds 2009 geregistreerd als NIVRE expert en sinds 2011 tevens als FUEDI ELAE.

In 2017 heeft Erik de door de GWO (Global Wind Organisation) voorgeschreven opleidingen gedaan voor het verrichten van werkzaamheden op onshore en offshore windturbine projecten.

Erik is per 1 september 2018 bij ons in dienst getreden.

Erik is bereikbaar op +31622466318 en erik@artiumexperts.nl.

Specialismen

  • CAR / EAR / Garantie

  • Aansprakelijkheid

  • Risico-inspectie en advies
  • Offshore wind