ing. Femke van Heteren NIVRE-re

Expert

In 2004 rondde Femke haar studie Milieukunde aan de Hogeschool Delft af. Tijdens haar studie werkte zij al bij een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van milieu en infrastructuur en is daar na haar studie nog een paar jaar gebleven. In 2009 is Femke aan de slag gegaan als milieuadviseur bij BAM Milieu dat destijds onderdeel van BAM Wegen en de Koninklijke BAM Groep. Bij de BAM adviseerde Femke diverse BAM bedrijven zodra zij werkzaamheden in de bodem dienden te verrichten. Tevens fungeerde zij als een soort grondmakelaar waarbij het doel was zoveel mogelijk grond binnen de diverse projecten van BAM te hergebruiken (werk met werk maken). Op grote projecten fungeerde zij ook meerdere keren als grondstromencoördinator en onderhield de contacten met diverse bevoegde gezagen. Tijdens de werkzaamheden bij BAM heeft Femke onder andere haar VOL-VCA certificaat behaald evenals het Vakdiploma Afvalstoffen.

In 2015 is zij de wereld van de expertise bij VanderWal & Joosten (nu McLarens) ingerold. Hier heeft zij het vak ‘schade-expertise’ geleerd. Bij VanderWal & Joosten was zij degene die de milieu- en asbestschades behandelde. Femke heeft zich daar naast de milieukundige schades ook verder verdiept in kabel- en leidingschades evenals algemene AVB en CAR-schades. Femke is sinds 2019 geregistreerd NIVRE expert in de branche Aansprakelijkheid/Technische Varia. Met al haar kennis en ervaring is Femke in augustus 2022 bij ons in dienst getreden.

Femke is bereikbaar op +31623414432 en femke@artiumexperts.nl.

Specialismen

  • CAR / EAR / Garantie

  • Aansprakelijkheid

  • Milieukunde