ing. Ruud van der Meer

Expert/Directeur

Nadat Ruud in 1990 de HTS Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool had afgerond, startte hij zijn werkzame carrière in de aannemerij. Eerst als werkvoorbereider en later als projectleider hield Ruud zich van 1990 tot 2000 bezig met boringen, persingen, schuif- en vijzelwerk en met onder meer de bouw van tunnels, bruggen, geluidsschermen.

In 2000 maakte Ruud een overstap naar het expertisevak. Tot medio 2002 behandelde hij civieltechnische CAR- en AVB-zaken, waarbij zijn ervaringen uit de praktijk een belangrijke basis vormden.

Van 2002 tot 2012 was Ruud opnieuw werkzaam bij een civiel aannemingsbedrijf. In de hoedanigheid van projectleider/projectmanager was Ruud verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe boortechniek, waarmee ten behoeve van de aanleg van de Noord-/Zuidlijn onder Amsterdam CS een bouwkuip is gecreëerd. Verder hield Ruud zich bezig met de bouw van tunnels, viaducten en geluidsschermen voor provinciale en landelijke overheden.

In 2014 nam Ruud deel aan de Mastercourse Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht aan de Erasmus Academie te Rotterdam en sloot deze opleiding succesvol af.

Met een, gezien zijn voorgeschiedenis, ruime kennis en ervaring in de verschillende werkvelden van de Civiele Techniek, is Ruud op 1 januari 2013 bij ons in dienst getreden.

Ruud is bereikbaar op +31681034578 en ruud@artiumexperts.nl.

Specialismen

  • CAR / EAR / Garantie
  • Aansprakelijkheid
  • Risico-inspectie / Advisering
  • Offshore wind