Aanbouw en Garantie

Voor de nieuwbouw van schepen en offshore equipment, maar ook voor een omvangrijke ombouw of verbouw, is in de verzekeringsmarkt een specifieke polis ontwikkeld. Deze polis wordt meestal door de scheepswerf afgesloten maar kan ook door de rederij worden uitgenomen. Deze polis, die dekking geeft voor de periode van aanbouw of verbouw, gaat vaak vergezeld met een garantie dekking voor een bepaalde periode na oplevering van het schip. Artium Experts heeft ruim een kwart eeuw ervaring met het vaststellen en rapporteren van schade die op deze specifieke polis worden aangemeld. Onze kennis van deze polis vertaalt zich in een heldere rapportage zodanig dat onze opdrachtgever en / of betrokken partijen conclusies kunnen trekken omtrent polisdekking.

In het bedrijfsleven is de kennis van onze experts en de transparante wijze van communicatie een zodanig begrip geworden dat wij ook regelmatig opdrachten krijgen van werven, rederijen en toeleveranciers in de scheepsbouw om als onafhankelijk deskundige op te treden in een geval van een dispuut. Dit hoeft niet altijd te maken te hebben met een schade maar kan een technisch dispuut zijn of  een contractuele onenigheid. De ervaring die partijen met ons opgedaan hebben in verzekeringskwesties zijn ons visitekaartje voor objectiviteit, onafhankelijkheid en deskundigheid. Dit heeft zich vertaald in vertrouwen om ons in voorkomende gevallen te benoemen als deskundige.

deelgebieden specialismen

  • Scheepsbouwkunde
  • Offshore equipment
  • Scheepsbouw
  • Binnenvaartcasco
  • Offshore vaartuigen
  • Zeeschepen
  • Luxe jachtbouw
  • Marinevaartuigen

Een expert nodig?