MACHINEBREUK EN ELEKTRONICA

Machinebreuk of schade aan elektronische installaties betekent in de meeste gevallen een kostbare discontinuering van een project of productieproces. De zaak snel weer in beweging brengen is van groot belang. Artium Experts hebben de juiste kennis van technische machines en installaties. We handelen snel en effectief om oorzaak en gevolg helder in kaart te brengen in een begrijpelijk en transparant rapport.

Dit doen we door de situatie ter plaatse, de contracten en overige (garantie)documentatie te analyseren, te beoordelen. Ook beoordelen we herstelkosten en mogelijke gevolg- of bedrijfsschade. We schakelen proactief met alle partijen om zo de zaak snel weer in beweging te krijgen.

deelgebieden specialismen

  • Elektrotechniek
  • Werktuigbouwkunde
  • Meet- en regeltechniek
  • Besturingstechniek
  • Elektronica
  • Energietechniek
  • Elektromechanica
  • Windmolens 

Een expert nodig?