Milieukunde

Artium Experts houdt zich bezig met milieukundige schades. De meest voorkomende schades betreffen bodemverontreinigingen waarbij de grond en/of het grondwater verontreinigd is geraakt door bijvoorbeeld lekkende machines, lekkende tanks, vervuild bluswater, vervuiling tijdens transport enzovoorts.

Het onderzoeken van dergelijke schades vraagt om relevante kennis in het specifieke technische vakgebied milieukunde en milieuwetgeving. Daarnaast hebben wij ervaring met diverse (bodem)onderzoeksbureaus, milieukundige aannemers/saneerders, grond reinigers en bevoegde gezagen (overheid). Hierdoor kunnen wij adviseren in het tegengaan van een grotere verontreiniging (bereddingsmaatregelen), de te nemen maatregelen en de uiteindelijke saneringsstrategie en onderhouden wij de contacten tussen de diverse betrokken partijen.

Uiteraard voeren wij ook expertiseopdrachten uit bij overige verontreiniging waarbij u kunt denken aan verontreiniging van oppervlaktewater en verontreinigingen door asbest.

Wij hebben ervaring in schadebehandeling van MSV (Milieuschadeverzekering), EIL (Environmental Impairment Liability), AVB, CAR en Werkmaterieel-WA.

deelgebieden specialismen

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektronica
  • Energietechniek
  • Elektromechanica
  • Civiele techniek
  • Baggertechniek
  • Scheepsbouwkunde
  • Offshore vaartuigen
  • Offshore equipment
  • Milieukunde

Een expert nodig?