Offshore wind FF66316 B

OFFSHORE WIND

Artium Experts houdt zich bezig met schade-expertise in de offshore wind sector. 

De windenergiesector heeft in de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt: aanvankelijk onshore en vervolgens ook offshore. De gestaag groeiende vraag naar schone energievoorzieningen, zorgt voor een voortdurende, substantiële groei van deze sector. Deze substantiële groei ontstaat zowel door schaalvergroting door een groei in omvang en vermogen van windturbines en door de ontwikkeling van nieuwe offshore windpark locaties, op wereldwijde schaal. Hierbij spelen ook technische innovaties een grote rol, zoals de ontwikkeling van steeds grotere windturbine componenten, nieuwe funderingsconstructies en de ontwikkeling van nieuwe werkschepen en werktuigen, benodigd voor de installatie van windturbines, offshore transformatorstations en de bijbehorende infrastructuur.  

Zowel de ontwikkeling als de bouw van een offshore windpark is een gecompliceerd proces met grote financiële belangen. Veelal zijn meerdere partijen betrokken vanuit verschillende (technische) disciplines. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van dergelijke projecten kunnen risico’s leiden tot vaak gecompliceerde schades, die in bepaalde gevallen ook tot een kostbare discontinuering van een project kunnen leiden. Vanwege de grote diversiteit van de werkzaamheden tijdens een project, kan ook de aard, omvang en de locatie van dergelijke schades zeer divers zijn, net als het type verzekeringspolis. 

Artium Experts is toegerust om met een combinatie van kennis en ervaring van toegevoegde waarde te zijn bij het onderzoeken van complexe schades in de hele keten van ontwerp, productie, bouw en ook tijdens de exploitatie van offshore windparken. Hierbij kan Artium Experts bouwen op de beschikbare specialismen in de werkvelden CAR/EAR, Machinebreuk/Elektronica, Marine Casco, Aanbouw/Garantie, Werkmaterieel en Aansprakelijkheid.

Naast de juiste technische vaardigheden en kennis, beschikt een aantal experts bij Artium over de nodige veiligheidscertificaten, conform de training standaards van de GWO. Hun kennis van en netwerk in de offshore-industrie is hierbij van grote waarde.

deelgebieden specialismen

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektronica
  • Energietechniek
  • Elektromechanica
  • Civiele techniek
  • Baggertechniek
  • Scheepsbouwkunde
  • Offshore vaartuigen
  • Offshore equipment

Een expert nodig?